Chắc 90% các bạn web developer đều biết dùng console.log() để in ra một object trong cửa sổ console, giúp việc debug được dễ dàng. Chrome Developer Tool còn có một hàm rất thú vị nhưng ít người biết, đó là hàm console.table(). Hàm này có thể in 1 mảng các object ra dưới dạng 1 bảng, rất trực quan và dễ nhìn.
www.000webhost.com